English 中文 français español عربى Tiếng Việt
Hệ thống an ninh hoạt động và sử dụng ánh sáng mặt trời.

Hệ thống an ninh hoạt động và sử dụng ánh sáng mặt trời.


Một. Việc lắp đặt và cấu hình hệ thống phải theo ý kiến của công ty chúng tôi và đảm bảo rằng hệ thống ánh sáng phù hợp với chính sách của chính phủ địa phương.


2. Người dùng không được phép phân chia thành phần, bộ điều khiển gỡ lỗi, hay thay thế thành phần theo ý muốn.


3. Sản phẩm nên được cài đặt ở một nơi có vài chướng ngại vật.


4. Không được phép chạm vào các phần kim loại của thiết bị cuối, nếu không, nó có thể gây chấn thương hay cháy.