English 中文 français español عربى Tiếng Việt
Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân


Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.Bằng cách dùng sokoyomặt.com (the "trích;Nơi và Quot;Bạn đồng ý lưu giữ, xử lý, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân như đã mô tả trong chính sách bảo mật này.


collection

Bạn có thể duyệt qua website này mà không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn.Tuy nhiên, để nhận thông báo, cập nhật hay yêu cầu thông tin thêm về sokoyomặt.com hay nơi Mạng này, chúng tôi có thể thu thập thông tin như sau:Thư của


  • gửi đến hay từ chúng tôi;


  • bất kỳ thông tin thêm nào mà bạn chọn cung cấp;và các thông tin khác từ giao tiếp của bạn với website, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính và kết nối, thống kê về các trang web, giao thông đến và từ dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin thông thường trên mạng.


  • Nếu các vị chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, các vị đồng ý chuyển giao và lưu thông tin đó trên các máy chủ nằm vùng tại Mỹ.


Dùng


Chúng tôi dùng thông tin cá nhân của các bạn để cung cấp các dịch vụ yêu cầu, giao tiếp với các bạn, gây rối, tùy chỉnh các vấn đề, thông báo về dịch vụ của chúng tôi và cập nhật khu vực và đo mức quan tâm đến các địa điểm và dịch vụ của chúng tôi.

Giống như nhiều website, chúng tôi dùng "Quot;bánh quy/ Quotđể tăng kinh nghiệm và thu thập thông tin về khách thăm các trang web của chúng tôi.Xin hãy xem "trích dẫn;Chúng tôi có dùng KQ\ 35; 39;Bánh ngon\ 35; 39;?Quot.Phần dưới cho thông tin về cookie và cách sử dụng chúng.(


phân biệt


Chúng tôi hạ GIHUYĐộ;39;t bán hay thuê thông tin cá nhân của anh cho người khác để làm thị trường mà không có sự đồng ý của anh.Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp luật, áp dụng các chính sách, đáp ứng yêu cầu về việc đăng tải hay bất cứ nội dung nào khác vi phạm các giao thức và trói buộc;39;quyền hay bảo vệ mọi người và mọi ngườiQuyền, tài s ản hay an toàn.Thông tin sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định.Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh, và với thành viên của tập đoàn, những người có thể cung cấp nội dung và dịch vụ chung và giúp phát hiện và ngăn chặn hành động bất hợp pháp.Nếu chúng ta định hợp nhất hoặc được mua bởi một tổ chức kinh doanh khác, chúng ta có thể chia sẻ thông tin cá nhân với công ty khác và yêu cầu thực thể mới kết hợp theo chính sách về sự riêng tư này đối với thông tin cá nhân của bạn.BSJDJ Truy cập

Bạn có thể truy cập hay cập cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi tại sokoyomặt.com


Security

Chúng tôi coi thông tin như một tài sản cần được bảo vệ và sử dụng rất nhiều công cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập và tiết lộ trái phép.Tuy nhiên, như các bạn có thể biết, người thứ ba có thể lén chặn hay truy cập đường truyền hay giao thông cá nhân.Vì vậy, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên mong đợi rằng thông tin cá nhân hay thông tin cá nhân sẽ luôn được giữ kín.


Chúng ta có thể bất cứ lúc nào cập nhật chính sách này bằng cách gửi các điều khoản mới vào trang này.Mọi điều khoản đã sửa đổi sẽ tự động có hiệu quả 30s sau khi họ được đăng lên trang web lần đầu.Nếu có câu hỏi về chính sách này, hãy gửi email cho chúng tôi.
Nhà vệ sinh
Jiangsu Kaiyuan An toàn sơ tán, cứu hộ khẩn cấp và diễn tập chữa cháy toàn diện

Jun 23,2021

Jiangsu Kaiyuan An toàn sơ tán, cứu hộ khẩn cấp và diễn tập chữa cháy toàn diện

Để nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy của người lao động, thực hiện chủ trương phòng cháy chữa cháy “phòng trước, kết hợp phòng cháy v...

Bảo trì đường màu trời

Mar 25,2021

Bảo trì đường màu trời

Thân nhiệt mặt trời rất rẻ để duy trì.Muốn biết không?Kiểm tra đi.

Có vấn đề về ánh sáng mặt trời dẫn đường

Mar 23,2021

Có vấn đề về ánh sáng mặt trời dẫn đường

Anh có biết cách giải quyết vấn đề của việc bắn súng không?Bài báo này sẽ cho anh thấy câu trả lời.