English 中文 français español عربى Tiếng Việt
Chính sách đòi nợ

Chính sách đòi nợ


Chính sách đòi nợ

KCharselect unicode block namethân mến khách:


SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.

SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.

SOKOYOO sẽ cung cấp bảo hành sau;cho bất kỳ vấn đề sản nào loại trừ những lỗi của người;hay bất lực.

SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.

B., B nbsp;OKcung cấp hướng dẫn kỹ thuật và sẽ đáp ứng các vấn đề hay yêu cầu trong vòng một giờ làm việc.

C.Bảo hành sẽ có hiệu quả từ ngày lắp đặt, nhưng không trễ hơn ba tháng sau khi giao hàng.

SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.

Hãy liên lạc SOKOYOO khi tìm kiếm dịch vụ bảo hành và cung cấp thông tin sau cùng với yêu cầu:Số P.I., số sê- ri, và) mô tả vấn đề với ảnh chụp.Trong phạm vi bảo hành, SOKOYOO sẽ gửi một bộ phận thay thế mới một khi vấn đề được xác nhận.

SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.

A., BnL;SOKOYOO sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào do thảm họa tự nhiên, bao gồm động đất, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, và cũng không chịu trách nhiệm;chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất mát do trộm cắp, tai nạn hay dùng sai.

B., B nbsp;Chỉ sử dụng SOKOYOO nông nỗi;39;S bộ phận và thành phần được phép.OK, OK, OK.bất cứ trách nhiệm nàomọi thiệt hạigây ra bởithành phần của các nhà cung cấp.

C., Bnbsp;Hệ thống ánh sáng mặt trời được lắp đặt theo yêu cầu SOKOYOO nông nỗi;39;Hướng dẫn lắp đặt SKhông có ai chịu trách nhiệm cho thiệt hại do vi phạm các chỉ dẫn.

SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.

Nhà sản xuất

SOKOYOO đã đi ngang qua vất vả;CommentHệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.Tất cả các sản phẩm trong hệ thốngđược đảm bảo, kiểm soát và thực hiện.


Nhà vệ sinh
Jiangsu Kaiyuan An toàn sơ tán, cứu hộ khẩn cấp và diễn tập chữa cháy toàn diện

Jun 23,2021

Jiangsu Kaiyuan An toàn sơ tán, cứu hộ khẩn cấp và diễn tập chữa cháy toàn diện

Để nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy của người lao động, thực hiện chủ trương phòng cháy chữa cháy “phòng trước, kết hợp phòng cháy v...

Bảo trì đường màu trời

Mar 25,2021

Bảo trì đường màu trời

Thân nhiệt mặt trời rất rẻ để duy trì.Muốn biết không?Kiểm tra đi.

Có vấn đề về ánh sáng mặt trời dẫn đường

Mar 23,2021

Có vấn đề về ánh sáng mặt trời dẫn đường

Anh có biết cách giải quyết vấn đề của việc bắn súng không?Bài báo này sẽ cho anh thấy câu trả lời.

Vào đi
Chúng tôi rất mong được hợp tác với các bạn.

Cảm ơn đã liên lạc với SOKOYOO!Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể trong vòng một ngày.thoải mái xem các sản phẩm ánh sáng mặt trời của chúng tôi.